DANSIC17: Reimagine Resources

En bevægelse blandt Danmarks kollegier

Et øget forbrug og en voksende befolkning sætter verdens ressourcer under pres. Det er en udfordring, der har radikale konsekvenser for mennesker, økonomi og miljø. Kan vi forestille os nye måder at bruge vores knappe ressourcer på?

Vi tror på, at initiativerne til de langvarige løsninger starter hos de unge, som skal overtage morgendagens samfund. Derfor har DANSIC17 sat en bevægelse i gang blandt Danmarks kollegier, der udforsker fællesskabets muligheder for en bæredygtig brug af klodens ressourcer.

Innovationsforløbet IMPACT resulterede i syv konkrete bud på løsninger. PLAYGROUND samlede 300 mennesker til at udforske mulighederne for bæredygtig brug af ressourcer på Egmont Kollegiet i København. TOOL formidler gennem tre podcasts og plakater værktøjer til at igangsætte enhver i at praktisere social innovation.

Nedenfor kan du se programmerne for IMPACT og PLAYGROUND.

Med de tre podscasts under TOOL og kataloget ‘Indsigter i kollegiet’ får du viden om kollegiet som fællesskab og værktøjer til selv at skabe nye bæredygtige løsninger.

I afrapporteringen har vi gjort status over hele DANSIC17, hvor du også kan se de syv løsninger fra IMPACT.