DANSIC16 Work Life Lab

Stress: en samfundsudfordring

Vi stiller hele tiden højere og højere krav til hinanden og ikke mindst til os selv. Vi er vidner til et samfund, hvor der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt med stress, og et arbejdsmarked, hvor robusthed efterspørges som en kompetence.

Robusthed overfor deadlines, overfor konstant vekslende arbejdsopgaver og et evigt krav om at være til rådighed. Hvis ikke vi sætter ind imod denne tendens, vil stress, ifølge WHO, blive den største årsag til sygdom i 2020.

Vi i DANSIC har spurgt os selv om det virkelig behøver at være sådan? Hvad skal vi ændre, så der ikke længere diskuteres pensionsalder, men drømmes om at blive så længe på arbejdsmarkedet som muligt? Hvilke forudsætninger kræver et liv, hvor ordet stress ikke indgår? Ja, tænk, hvis stress var et truet ord!

Med vores konference, DANSIC16 Work Life Lab, har vi sat ind på tre kerneområder, som vi mener er væsentlige på vejen mod det stressfri arbejdsliv; ledelse, rum og teknologi. Med magasinet i linket nedenfor bliver du en del af vores fjerde bølge; en diskursændring af måden vi snakker om stress på. Vi kan ikke løse de udfordringer, der er forbundet med nutidens arbejdsmarked uden først at få italesat og debatteret de underliggende problematikker. Det gør vi nu!

Vi er ikke eksperter i stress, vi er eksperter i social innovation. Derfor vil du i dette magasin møde andre eksperter, der udtaler sig om emnet stress, du vil møde meningsdannere, der kaster deres lys over sagen, og du vil selvfølgelig også møde os, der illustrerer, hvad social innovation kan gøre for samfundet.

Læs DANSIC16 Magasinet
Læs DANSIC16 Afrapportering