DANSIC13: Impact

Finanskrise, ungdomsarbejdsløshed, sundhedsproblemer, klimakrise, listen over udfordringer som vi står overfor i Danmark er lang, og vi har brug for nye løsninger. Sociale entreprenører er måske løsningen, men hvordan sikrer vi den største effekt fra de nye initiativer og hvordan etablerer vi de bedste vilkår for social innovation og sociale iværksættere. En af fremgangsmåderne er at tage fat i uddannelsessystemet, men hvordan sikrer vi at det ikke bare ender i varm luft, kreative workshops eller akademisk fortænkning?

Den sociale entreprenør har brug for redskaber, netværk, mentorordninger og adgang til mange af de samme redskaber som business entreprenøren har; hvad kan vi i Danmark gøre for at forbedre vilkårene og derved sikre en større effekt ved social innovation, altså effektive løsninger på samfundets problemstillinger. Og hvad kan vi forvente af den sociale entreprenør – har vi for store forventninger til deres evner, kan de løfte opgaven – og er danskerne overhovedet risikovillige og innovative nok?

Vi ønsker i denne debat at sætte fokus på hvad den sociale entreprenør og sociale virksomhed kan gøre for samfundet og hvad vi i Danmark kan gøre for at fremme social innovation og socialt iværksætteri.

Læs DANSIC13-magasinet.