Ny bevægelse for bæredygtig brug af ressourcer

På PLAYGROUND bliver 1.000 mennesker stillet over for udfordringen at gentænke, hvordan ressourcer kan bruges bæredygtigt i et fællesskab.

I løbet af en enkelt dag bliver Egmont Kollegiet omdannet til Danmarks største legeplads for bæredygtighed.

Den 25. marts 2017 kl. 11.00 – 19.00 inviterer DANSIC og Egmont Kollegiet 1.000 mennesker indenfor på Egmont Kollegiet til startskuddet på en ny bevægelse, som skal finde svarene på, hvordan man konkret kan gøre en forskel derhjemme, når man forbruger ressourcer.

Kollegianere, studerende, skoleelever, forskere, offentlige- og private ledere og professionelle entreprenører har fundet sammen i bevægelsen for at finde svar på, hvordan vi bliver bæredygtige. Bevægelsen kaldes Reimagine Resources.

PLAYGROUND er bygget op af talks, workshops, bæredygtig mad, debatter, rundvisninger på Egmont Kollegiet og showcases på eksisterende bæredygtige principper for byggeri og husholdninger.

Reimagine Resources

Bæredygtighed har længe været på agendaen, når verdens ledere har diskuteret bindende målsætninger for klodens stabilitet, og når Københavns Kommune har fastsat mål om CO2-neutralitet i 2025.

DANSIC sætter i samarbejde med Egmont Kollegiet fokus på, hvordan boligfællesskaber kan være katalysator for at skabe løsninger for en ny og bæredygtig brug af ressourcer.

Malte Hertz Jansen, formand i DANSIC, udtaler: “Bevægelsen er unik, fordi der bliver taget udgangspunkt i de unges engagement og de ældres viden. Det kan sætte fokus på, at det rent faktisk er helt små greb i det daglige, der kan have kæmpe betydning for, om vi rent faktisk bliver bæredygtige i vores levestil”.

Han tilføjer: ”I bevægelsen vil vi ikke beskæftige os med dokumenter, som politikerne skriver under på, men som ikke rykker ved noget. Vi vil arbejde ude blandt folk, der hvor den egentlige forandring sker”.

Reimagine Resources er en bevægelse, der sætter fokus på, hvordan nye løsninger kan bidrage til dansk bæredygtighed. Allerede nu har 100 studerende og 400 unge arbejdet i innovationsforløb og med en organisering, der sikrer, at der bliver skabt nye løsninger på tværs af udfordringer såsom madspild, vandforbrug og affaldssortering.

Reimagine Resources er støttet af Tuborgfondet, Funch Fonden og KU’s innovations- og entreprenørskabspulje.

Programmet for PLAYGROUND opdateres løbende på www.dansic.org

Fakta

  • 89% af alt affald ville kunne blive genanvendt på forbrændingsanlæg, hvis det blev sorteret korrekt (kilde: Amager Ressource Center)
  • 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går til opvarmning og belysning i bygninger (kilde: Bolius)
  • Én person bruger i gennemsnit 105 liter vand i døgnet og over 65% af det danske vandforbrug går til husholdninger (kilde: Hofor)
  • PLAYGROUND afholdes af DANSIC – Danish Social Innovation Club i samarbejde med Egmont Kollegiet
  • PLAYGROUND afholdes den 25. marts 2017 kl. 11.00 – 19.00
  • DANSIC er en frivillig, studenterdrevet, non-profit organisation og en platform for social innovation i Danmark.

Kontaktoplysninger

Malte Hertz Jansen, formand i DANSIC, malte.hj@dansic.org, 28913537.