DANSIC har sat Danmark på verdenskortet

Den studenterdrevne non-profit organisation, Danish Social Innovation Club, DANSIC har sat Danmark på verdenskortet inden for social innovation. DANSIC deltog i konferencen “Social Innovation For The Next Generation” i Cape Town i Sydafrika, hvor bl.a. H.K.H. Prins Frederik også var tilstede.

DANSIC modtog en privat invitation til konferencen “Social Innovation For The Next Generation”, som blev afholdt d. 4. november 2015 i Cape Town i Sydafrika. Formålet med konferencen var at finde frem til, hvordan Sydafrika kan tænke social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed ind i sine byfornyelsesplaner.

Sydafrika udgør den 33. største økonomi i verden, og landet står over for en række udfordringer, hvor danske virksomheder står stærkt. Gennem konferencen ønskede Sydafrika bl.a. at drage nytte af den viden og ekspertise, DANSIC har om social innovation og urbane områder.

Et velkendt hold af danskere

Bestyrelsen i DANSIC har siden sommerferien været i kontakt med den danske ambassade i Sydafrika omkring afholdelsen af Social Innovation For The Next Generation, som primært skulle henvende sig til fremtidens ledere og iværksættere. I forbindelse med konferencen deltog H.K.H. Kronprins Frederik, ledsaget af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. H.K.H. Kronprins Frederik stod i spidsen for en erhvervsdelegation af knap 50 virksomheder, og overværede bl.a., den nuværende formand for DANSIC, Kirstine Kolling Hansens tale om emnet “Connecting Urban Spaces and Communities” – et tema som DANSIC har beskæftiget sig med det seneste år.

Danish Social Innovation Club som inspirationskilde

DANSICs ekstraordinære og engagerede indsats i at forebygge og løse sociale problemstillinger er blevet anerkendt og beundret i Sydafrika. Social Innovation For The Next Generation er inspireret af DANSICs foregående konferencer, og underbygger således DANSICs position som en af de centrale organisationer inden for social innovation, altså social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

DANSIC er drevet af studerende med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, hvori alle har en særlig interesse for social innovation. DANSIC afholdte i marts 2015 en konference i København om, hvordan Danmark kan løfte socialt udsatte boligområder og gøre dem til byggesten for bæredygtige byer. DANSIC inviterede 300 studerende og relevante professionelle aktører til at deltage i konferencen for at finde frem til mulige løsninger på problemet.

DANSIC har de seneste fire år afholdt en konference i København om et givent samfundsmæssigt problem. Den næste konference finder sted i marts 2016, hvor fokus er på forebyggelse og løsninger på stress.

Af Maria Jensen Guy, frivillig i Communications Crew, DANSIC16