Om os

Generalforsamling

DANSIC indkalder til ordinær generalforsamling den 25. april 2015, hvor der gøres status på året 2014/2015 og vælges en ny bestyrelse, som skal lede DANSIC mod nye højder i det kommende år.

Dagsorden:

 • Valg af ordstyrer
 • Valg af referent
 • Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
 • Godkendelse af dagsorden
 • Årsberetning fra bestyrelsen
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 • Evaluering af årets DANSIC15
 • Rettidigt indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Tid og sted:

Den 25. april 2015 kl. 13.00 – 17.00

Københavns Rådhus, Hovedkassen.

 

Ved spørgsmål, kontakt

Casper Quvang Hansen, Formand

casper@dansic.org

21634207

Motivationen bag

DANSIC blev stiftet d. 22. juli 2011 på Regensen i København.

DANSIC blev stiftet for at imødekomme behovet for en ambitiøs, tværfaglig platform, der samler nutidige og fremtidige ledere for at udforske udfordringer og muligheder inden for social innovation. Inspirationen kom særligt fra stiftere og tidl. formænd for DANSIC, Steffen Thybo Drostgaard og Lasse Zobels, studieophold i USA på hhv. Harvard og New York University, hvor de oplevede en enorm interesse for socialt entreprenørskab både på uddannelserne og i samfundet generelt.

For at minimere risikoen for, at DANSIC selv taber innovationshøjde, er organisationen designet, så den årligt nulstilles med en ny bestyrelse og et nyt team af mangfoldige frivillige. Håbet er således, at de årlige konferencer, workshops, iværksætterkonkurrencer mm. forbliver inspirerende og udfordrende i mødet mellem nutidige og fremtidige ledere.

Vision

DANSICs vision er mere ambitiøs end enkeltstående charity og perifere CSR projekter. Vi vil skabe et samfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt.

Dette vil vi arbejde hen imod ved at skabe en bevægelse i samfundet, hvor alle fra topledere til den almindelige borger er bevidste om potentialerne for de positive forandringer, som social innovation bidrager til. På den måde kan vi skubbe samfundsudviklingen i en positiv retning imod det bæredygtige samfund.

Vores samfund står overfor massive sociale og miljømæssige udfordringer. Alligevel er det ikke lykkedes vores samfundsledere at gå sammen og løse en lang række lokale og globale samfundsproblemer, hvilket særligt blev tydeliggjort af finanskrisen og de globale klimaforhandlinger, hvis konsekvenser endnu er ukendte. Det gamle styringsparadigme har med andre ord fejlet. Men ser vi på det nuværende uddannelsessystem, hvad tyder så på, at fremtidens ledere vil ændre på dette?

Vi ved at de bedste idéer sjældent udvikles af enkeltpersoner. De udvikles i teams af individer, der arbejder sammen mod et fælles mål og bidrager med forskellige kompetencer. Det gælder ikke mindst, når der udvikles nye løsninger på sociale og miljømæssige problemer, der i deres natur går på tværs af fagdiscipliner, samfundsskel og endda landegrænser. Denne måde at arbejde og tænke på skal afspejles i fremtidens samfund.

Mission

DANSICs mission er at inspirere til social innovation og socialt iværksætteri i Danmark. Her mener vi helt kort at inspirere til “nye løsninger på samfundets sociale og miljømæssige udfordringer”. Vores arbejde består i at få sat social innovation på dagsordenen og inspirere til opstart af virksomheder, der vil løse samfundsproblemer på en økonomisk bæredygtig måde. Denne særlige form for forretning kalder vi “sociale virksomheder” inspireret af den globale bevægelse af “social enterprises”.

DANSIC har valgt sin målgruppe som overvejende studerende, fordi de studerende, som DANSIC er i berøring med, er fremtidens arbejdsmarked, og uanset deres fremtidige stillinger, så er de i stand til at være med til at præge udviklingen – entreprenant eller intraprenant samt i deres privatliv. Vores tilgang er, at en udvikling nedefra er en effektiv udviklingsstrategi.

I DANSIC søger vi en bred debat og forståelse for, hvad social innovation er. Uanset form, må løsningerne dog være bedre eller mere effektive end traditionelle offentlige, velgørende eller markedsbaserede løsninger. Kun gennem innovation kan vi udfordre status quo, og løse hvad der hidtil har forekommet uløseligt.

Platform for social innovation

DANSIC er en platform for social innovation.

Den fysiske platform er vores årlige heldagskonference, som er Danmarks største studenterdrevne konference om social innovation.

Den online platform er dels denne hjemmeside, men ligeledes vores sider på Facebook og Linked-In, hvor der altid er gang i debatten og links til de nyeste tiltag inden for social innovation. Følg os og deltag:

Facebook

Linkedin

 

 


 

DANSIC Alumni

DANSIC Alumni er alumneforeningen, der fortsætter hvor DANSIC slutter. Foreningen er for alle, der har været frivillig i DANSIC eller på anden måde har været med til at arrangere den årlige DANSIC konference. Tidligere frivillige bliver automatisk medlemmer uden kontingent. Målet er at styrke det sociale og professionelle fællesskab samt bidrage betydeligt til medlemmernes karrieremæssige og faglige udvikling. Hvert år afholdes fast to eksklusive events: Et forårsarrangement først i april, og en julefrokost med generalforsamling, der afholdes den anden lørdag i november.

Derudover står DANSIC Alumni  for DANSIC Alumni Helps sig i udvalgte projekter, hvor der gives konkret sparring og hjælp til udvikling af de enkelte socialt innovative projekter.

Dansic-Alumni-Logo

Konferencen

Danmarks største heldagskonference om social innovation

DANSIC’s primære aktivitet er en årlig heldagskonference for mindst 300 ambitiøse studerende, samt højtprofilerede keynote speakers, paneldeltagere og workshopholdere. Konceptet er særligt inspireret af lignende konferencer på Harvard Kennedy School, Columbia Business School, Oxford og INSEAD.

Siden DANSIC12-konferencen har social innovation nydt en del fremskridt. Den Sociale Kapitalfond udvider med nye programmer, Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder er blevet åbnet og Venture Cup har åbnet en social kategori i deres prominente idekonkurrence. Der er dog stadig lang vej igen og derfor forsætter DANSIC med at sætte social innovation på dagsordenen. Fokus er dog ændret fra et meget bredt fokus på social innovation og dets mulige effekt, til nu at fokusere på helt konkrete samfundsudfordringer og hvordan man med social innovation kan løse dem. Udviklingen i konferencens temaer fra DANSIC12 til DANSIC15 har fulgt den naturlige udvikling i samfundet, hvor social innovation er kendt af flere og flere. Hvor vi i starten skulle diskutere og begrebsafklare social innovation og social entreprenørskab, er der nu større behov for at vise, hvordan social innovation og socialt entreprenørskab kan være svaret på, hvordan vi løser helt konkrete samfundsudfordringer.

Læs mere om de tidligere DANSIC-konferencer her.

DANSIC12

DANSIC13

DANSIC14

DANSIC15 Urban Uplift

Hvordan bliver socialt udsatte boligområder byggesten for fremtidens bæredygtige byer?

Sådan spurgte vi ca. 450 aktører, heraf 300 ambitiøse studerende, da vi den 12. marts 2015 afholdt den fjerde DANSIC-konference i Københavns Universitets festsal i indre København. På DANSIC15 Urban Uplift fokuserede vi på at skabe social innovative løsninger til én specifik problemstilling og undersøgte, hvad der sker, når vi går sammen og lægger fokus ét sted?

Foruden at blive inspireret af keynotespeakerne Nicola Bacon, Ida Auken og Jason Roberts var aktørerne opdelt og skulle på forskellige spor anskue konferencens tema ud fra forskellige synsvinkler. Nogen blev på Københavns Universitet, andre blev højst overraskende kørt i busser til Tingbjerg, hvor der både ventede byvandring, workshop og debat.

Konferencen resulterede i en oplevelse af, at socialt udsatte boligområder kan løftes, hvis vi tør tænke nyt, tænke på tværs af sektorer og fagligheder og hvis vi udnytter potentialerne og mulighederne. Du kan læse mere i DANSIC15-magasinet og vores DANSIC15 Higlightkatalog, hvor vi har samlet de vigtigste pointer fra konferencen.

 

 

.

Frivillige

Vi er en gruppe tværfaglige og ambitiøse studerende, som allesammen er interesserede i, hvordan vi kan forandre samfundet, og løse nogle af de fælles udfordringer vi har.
Mikkel, program director
Teamet bag DANSIC udgøres af en bestyrelse på tre personer, dertil kommer kernen af ca. 15 projektledende directors og ca. 35 øvrige frivillige, der arbejder målrettet med forskellige ansvarsområder. Her finder du alle de nuværende frivillige og deres kontaktinformation.
Casper Quvang Hansen
Formand
21634207
Eksterne relationer
Elisabeth Mamsen
Næstformand
30351455
Program
Katrine Engdal
Næstformand
60222176
Drift
Stian Nielsen-Man
Ambassadør director
Eskil True Land Bols
Julie Rasmussen
Louise Lundtang Hansen
Budget director
Jeppe Stokholm Skaarup
Budget Co-director
Maria Dalgaard Matthiesen
Grafik director
Charlotte Schou Pedersen
Anne Bakkegaard Karsbøl
Anya Volkova
Jonathan Garner
Kirstine Kolling Hansen
Camilla Dovey de la Cour
Logistik Co-director
Deniz Sevim Tekin
Logistik Co-director
Sebastian Rostrup Johansen
Simon Westphall Pansch
Online marketing director
Jeppe Schmidt
Online marketing
Sara Bødker
Oversættelse
Damun Mostofifard
Partnerskaber
Lise Winther Pedersen
Partnerskaber
Jeppe C. S. Mynster
pitch@DANSIC director
Jeanette Kousgaard Hansen
Julie Skotting
pitch@DANSIC
Steffen Møller Pedersen
Presse director
Christian Guldberg Madsen
Søren Stenholm Larsen
Mikkel Ruge
Program director
Malte Vinfeldt
Mathias Hulgård Kristiansen
Nanna Lynggaard
Sarah Enoch
Sara Petrovic
Sani Danielle Pihl
Workshop director
Jeanne Egegaard Andersen
Laura Fokdal
Mads Lund Vestergaard
Özlem Merve Celik
Vil du også gerne være frivillig? Så søg en af de ledige stillinger - du finder dem under "OM OS".

Advisory board

Henrik Skovby

Henrik Skovby

Executive Chairman, Dalberg

Henrik Skovby er Executive Chairman og medstifter af Dalberg. Henriks hovedopgave er at videreudvikle Dalberg gennem virksomhedsstrategi og organisationsreformer. Han har ledt en lang række institutionelle reviews i udviklingssektoren og har været involveret i lanceringen af adskillige globale kommissioner og ledelsesinitiativer.

“I 1950’erne og 1960’erne var Danmark foregangsland for social innovation. Kvindernes stigende deltagelse på arbejdsmarkedet gjorde, at vi skulle bygge en lang række nye offentlige institutioner, til at overtage typiske kernefunktioner indenfor familien. I dag er udfordringerne og mulighederne helt anderledes end dengang. Globalisering gør, at vi for det første er nødt til endnu engang at nytænke vores samfundsmodel gennem social innovation. For det andet giver globaliseringen danske virksomheder helt nye muligheder for at servicere markeder, der efterspørger sociale og grønne løsninger. DANSIC-konferencen er et glimrende initiativ, der vil give deltagerne et indblik i hvilken slags virksomheder, der bedst vil levere social innovation og de interessante udviklinger der allerede er indenfor dette felt i andre lande.”

 

Jesper Møller

Jesper Møller

Fhv. formand, Dansk Industri

Jesper Møller er tidligere administrerende direktør i Toms Gruppen A/S og forhenværende formand for DI Organisation for Erhvervslivet. Han har erhvervserfaring fra ISS, Coca-Cola, Nestlé, Q8, BP og Rambøll. Jesper er uddannet cand.merc. fra CBS.

“Jeg har siden 1999 været inspireret af FN’s Global Compact og været en varm fortaler for, at virksomheder som en del af deres drift, søger mulighederne for at støtte op om FN’s millennium goals. Jeg tror på, at frivilligt samarbejde mellem virksomheder, NGO’er og offentlige institutioner kan fremskynde løsninger på mange af de store sociale og klimamæssige problemer der udestår. I Toms ser vi det som en del af vores mission løbende at skabe sociale og miljømæssige forbedringer i forsyningskæden. Vi ved, at det giver mere mening i det daglige arbejde for mange af vores medarbejdere. Jeg håber, at DANSIC kan inspirere unge studerende til at interessere sig for social innovation således, at de senere kan indgå i progressive virksomheders arbejde med feltet.”

Anne Kjær Skovgaard

Anne Kjær Skovgaard

Projektchef, Mandag Morgen Velfærd

Anne Kjær Skovgaard er senioranalytiker og projektleder i Mandag Morgen. Her arbejder hun med velfærdsinnovation som gennemgående tema i alle projekter. Hun er cand.scient.pol med speciale i socialt iværksætteri fra Københavns Universitet og har som en del af sin uddannelse læst på University of Surrey og London School of Economics.

“Der er ingen tvivl om, at behovet for nye løsninger på sociale problemer, er massivt. Mange af de løsninger skal findes i overlappet mellem den offentlige, den private og den tredje sektor. Det er her, vi møder de sociale iværksættere, der skaber bæredygtige succeser, på det sociale område. Dem skal vi have flere af, og det er den udvikling, jeg håber, DANSIC kan være med til at skabe.”

Steffen Thybo Drostgaard

Steffen Thybo Drostgaard

Konsulent, Dalberg

Som DANSIC’s stiftende formand tæller Steffen Thybo Drostgaard som en af de centrale drivkræfter bag bevægelsen af sociale innovatører i Danmark. I dag arbejder Steffen som konsulent i Dalberg med fokus på social innovation og offentlig-privat-partnerskaber. Steffen har tidligere arbejdet for Uddannelsesministeriet, Udenrigsministeriet og FN. Han har modtaget Crown Prince Frederik Funds legat til et studieår på Harvard Kennedy School. Han er cand.scient.pol fra Københavns Universitet med studieophold på Sciences Po Paris og Århus Handelshøjskole.

“DANSIC er skabt for at støtte den globale bevægelse af sociale entreprenører og ambitiøse studerende, der tør tænke visionært, arbejde på tværs, smøge ærmerne op og gøre en forskel. Mit studieår på Harvard tydeliggjorde det enorme potentiale studenterdrevne pitch-konkurrencer og kæmpekonferencer kan gøre for samfundet. Alene ud fra det drive, og den målrettede professionalisme DANSIC’s første 75 frivillige har vist, er jeg ikke ét sekund i tvivl om, at DANSIC realiserer visionen og skaber den mest inspirerende platform for social innovation i Danmark.”

Jørgen Rosted

Jørgen Rosted

Fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

Jørgen Rosted er tidligere udviklingsdirektør for FORA – en forsknings- og analyseenhed i Erhvervs- og Byggestyrelsen med fokus på innovationsmiljøer, den nye innovationstidsalder og betydningen af entrepreneurship. Jørgen Rosted har i mange år været aktiv i udviklingen af, og debatten om, fremtidens erhvervspolitik, vækst og innovation. Han har tidligere været departementschef i Erhvervsministeriet, departementschef i Ministeriet for Økonomisk Samordning og finansdirektør i  Finansministeriet.

“Den store drivkraft for virksomheder vil blive løsningen på globale og samfundsmæssige udfordringer. De virksomheder, der ikke forstår det, og ikke kommer med på vognen – de taber. Alle typer virksomheder må forstå det. Om 20 år er alt innovation, social innovation. Det er fantastisk vigtigt at få de studerende til at forstå dette, hvis de skal være morgendagens arbejdskraft.”

Anne Kroijer

Anne Kroijer

Direktør og stifter, OnFrontiers

Anne Kroijer er direktør og stifter af OnFrontiers, en virksomhed som forbinder organisationer til fagfolk i udviklingslande igennem research og via en database af screenede eksperter. Anne har arbejdet i Verdensbanken, investeringsbanken JPMorgan og social enterprises som Building Markets, MYC4 og Root Capital. Anne har en HA-IB fra CBS og en MPA fra Harvard Kennedy School.

“Nytænkning i samarbejde mellem den private og offentlige sektor kan åbne op for innovative markedsbaserede løsninger på nogle af verdens presserende udfordringer; såsom ren teknologi, et bæredygtigt landbrug, et sundhedssystem, der er til at betale, tilgængelige finansielle services og meget mere. DANSIC vil kunne udfordre status quo og skabe et forum, hvor virksomheder, NGO’er, fonde, repræsentanter fra det offentlige og studerende kan diskutere idéer til nye markedsmodeller og samarbejdsmåder.”

Frederik Nellemann

Frederik Nellemann

Senior Manager, Novozymes

Frederik Nellemann er Senior Manager i Novozymes. Han har tidligere været ansat i McKinsey & Company og senere på Harvard Business School, hvor han forskede i strategi inden for miljø og bæredygtighed. Han har en BSc i økonomi fra London School of Economics, MSc. i økonomi fra Universitat Pompeu Fabra samt en MBA fra Harvard Business School.

“De sociale og miljømæssige udfordringer som kloden står overfor kræver nytænkning. Her har privat kapital stor mulighed for at bidrage positivt, men det kræver nye forretningsmodeller. Om de så kommer eksternt fra nye virksomheder eller internt fra eksisterende virksomheder. Vi har brug for entreprenører med et brændende ønske om at løse store problemer men også evnen til at se de finansielle muligheder i løsningerne, så det kan gøres bæredygtigt. Mit håb er at DANSIC kan være med til at skabe en åben dialog, der kan inspirere flere unge studerende, til at se mulighederne i social innovation.”

Helene May Vibholt

Helene May Vibholt

Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen

Helene May Vibholt er kontorchef i Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, hvor hun arbejder med effektivisering af den offentlige sektor. Hun har tidligere været projektleder i McKinsey & Company og strategisk rådgiver i DONG Energy. Helene har en Master in Public Policy fra Harvard Kennedy School og en kandidatgrad i Statskundskab fra Aarhus Universitet.

”Den offentlige sektor er under pres – ikke bare her og nu som følge af finanskrisen, men strukturelt og varigt som følge af ændringer i befolkningssammensætningen, vores forventninger til livet og adfærd som borgere og brugere. Der er et åbenlyst behov for mod, passion og kreativitet i at finde på nye modeller – inden for og på tværs af de klassiske sektorgrænser – til at sikre vores fremtidige velfærd. Det kan DANSIC være med til at skabe.”

Lasse Zobel

Lasse Zobel

Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Lasse Zobel er medstifter af og forhenværende formand for DANSIC og arbejder i dag som advokatfuldmægtig hos Bruun & Hjejle. Lasse er Cand.jur fra Københavns Universitet og har under sit studie haft studieophold ved New York University School of Law.

”I dag står verden over for enorme udfordringer på både den sociale og den miljømæssige front, og skal problemerne løses, er det nødvendigt, at alle bidrager – gerne i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder. Inden for social innovation og socialt entreprenørskab er der et drevent fokus på at finde løsninger på samfundets udfordringer. På den internationale scene findes der allerede et utal af interessante løsningsmodeller, og det er derfor vigtigt med en organisation som DANSIC, der spiller en helt afgørende rolle, når det handler om at få inspireret mange til at engagere sig i social innovation og socialt iværksætteri i Danmark. Inspirationen kan hentes udefra, men mange løsninger må udvikles lokalt, og her spiller DANSIC som platform en betydelig rolle.”

Samarbejdspartnere