Om os

Motivationen bag

DANSIC blev stiftet d. 22. juli 2011 på Regensen i København.

DANSIC blev stiftet for at imødekomme behovet for en ambitiøs, tværfaglig platform, der samler nutidige og fremtidige ledere for at udforske udfordringer og muligheder inden for social innovation. Inspirationen kom særligt fra stiftere og tidl. formænd for DANSIC, Steffen Thybo Møller og Lasse Zobels, studieophold i USA på hhv. Harvard og New York University, hvor de oplevede en enorm interesse for socialt entreprenørskab både på uddannelserne og i samfundet generelt.

For at minimere risikoen for, at DANSIC selv taber innovationshøjde, er organisationen designet, så den årligt nulstilles med en ny bestyrelse og et nyt team af mangfoldige frivillige. Håbet er således, at de årlige konferencer, workshops, iværksætterkonkurrencer mm. forbliver inspirerende og udfordrende i mødet mellem nutidige og fremtidige ledere.

Vision

DANSICs vision er mere ambitiøs end enkeltstående charity og perifere CSR projekter. Vi vil skabe et samfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt.

Dette vil vi arbejde hen imod ved at skabe en bevægelse i samfundet, hvor alle fra topledere til den almindelige borger er bevidste om potentialerne for de positive forandringer, som social innovation bidrager til. På den måde kan vi skubbe samfundsudviklingen i en positiv retning imod det bæredygtige samfund.

Vores samfund står overfor massive sociale og miljømæssige udfordringer. Alligevel er det ikke lykkedes vores samfundsledere at gå sammen og løse en lang række lokale og globale samfundsproblemer, hvilket særligt blev tydeliggjort af finanskrisen og de globale klimaforhandlinger, hvis konsekvenser endnu er ukendte. Det gamle styringsparadigme har med andre ord fejlet. Men ser vi på det nuværende uddannelsessystem, hvad tyder så på, at fremtidens ledere vil ændre på dette?

Vi ved at de bedste idéer sjældent udvikles af enkeltpersoner. De udvikles i teams af individer, der arbejder sammen mod et fælles mål og bidrager med forskellige kompetencer. Det gælder ikke mindst, når der udvikles nye løsninger på sociale og miljømæssige problemer, der i deres natur går på tværs af fagdiscipliner, samfundsskel og endda landegrænser. Denne måde at arbejde og tænke på skal afspejles i fremtidens samfund.

Mission

DANSICs mission er at inspirere til social innovation og socialt iværksætteri i Danmark. Her mener vi helt kort at inspirere til “nye løsninger på samfundets sociale og miljømæssige udfordringer”. Vores arbejde består i at få sat social innovation på dagsordenen og inspirere til opstart af virksomheder, der vil løse samfundsproblemer på en økonomisk bæredygtig måde. Denne særlige form for forretning kalder vi “sociale virksomheder” inspireret af den globale bevægelse af “social enterprises”.

DANSIC har valgt sin målgruppe som overvejende studerende, fordi de studerende, som DANSIC er i berøring med, er fremtidens arbejdsmarked, og uanset deres fremtidige stillinger, så er de i stand til at være med til at præge udviklingen – entreprenant eller intraprenant samt i deres privatliv. Vores tilgang er, at en udvikling nedefra er en effektiv udviklingsstrategi.

I DANSIC søger vi en bred debat og forståelse for, hvad social innovation er. Uanset form, må løsningerne dog være bedre eller mere effektive end traditionelle offentlige, velgørende eller markedsbaserede løsninger. Kun gennem innovation kan vi udfordre status quo, og løse hvad der hidtil har forekommet uløseligt.

Ledige stillinger

Vi har næsten dette års frivilligegruppe på plads. Skal du nå at være med? Så søg en af de ledige stillinger.

Magasinfrivillig? Se her!

Programfrivillig? Se her!

Videofrivillig? Se her!

Pressefrivillig? Se her!

Partnerskabsfrivillig? Se her!

 

.

pitch@DANSIC

pitch@DANSIC

pitch@DANSIC er DANSIC’s årligt tilbagevendende idékonkurrence, hvor deltagerne får mulighed for at pitche deres idéer.

pitch@DANSIC er din mulighed for at prøve kræfter med social innovation i praksis!

Ligesom DANSIC fornyes som organisation, genopstår pitch@DANSIC ligeledes i et nyt format hvert år. I år skød vi pitch@DANSIC af sted med en case competition, som fandt sted d. 28.-29. november 2014. Temaet for dette event var “Social innovation i kommunerne”.

Formålet var at løse autentiske problemer, som udvalgte kommuner står overfor. Under eventet fik deltagerne redskaber til idégenerering, så de kunne udvikle konkrete løsningsforslag, der nu efterfølgende kan implementeres af kommunerne.

Vinderholdet præsenterede idéen “Verdens bedste legeplads”.

Frivillige

Vi er en gruppe tværfaglige og ambitiøse studerende, som allesammen er interesserede i, hvordan vi kan forandre samfundet, og løse nogle af de fælles udfordringer vi har.
Mikkel, program director

Teamet bag DANSIC udgøres af en bestyrelse på tre personer, dertil kommer kernen af ca. 15 projektledende directors og ca. 35 øvrige frivillige, der arbejder målrettet med forskellige ansvarsområder. Her finder du alle de nuværende frivillige og deres kontaktinformation.

Casper Quvang Hansen
Formand
21634207
Eksterne relationer

Elisabeth Mamsen
Næstformand
30351455
Program

Katrine Engdal
Næstformand
60222176
Drift

Stian Nielsen-Man
Ambassadør director

Louise Lundtang Hansen
Budget director

Jeppe Stokholm Skaarup
Budget Co-director

Charlotte Schou Pedersen

Anne Bakkegaard Karsbøl

Anya Volkova

Jonathan Garner
Rekruttering

Kirstine Kolling Hansen
Kommunikation

Sebastian Rostrup Johansen
Logistik director

Camilla Dovey de la Cour

Deniz Sevim Tekin

Simon Westphall Pansch
Online marketing director

Jeppe Schmidt
Online marketing

Damun Mostofifard
Partnership director

Andreas Preisz
Partnerskaber

Lise Winther Pedersen
Partnerskaber

Jeppe C. S. Mynster
pitch@DANSIC director

Jeanette Kousgaard Hansen
pitch@DANSIC

Julie Skotting
pitch@DANSIC

Steffen Møller Pedersen
Presse director

Christian Guldberg Madsen

Mikkel Ruge
Program director

Mathias Hulgård Kristiansen

Oliver Lau Thomasen

Sara Petrovic

Jonas Rudolf Kyvsgaard

Sani Danielle Pihl
Workshop director

Jeanne Egegaard Andersen

Özlem Merve Celik

Vil du også gerne være frivillig? Så søg en af de ledige stillinger - du finder dem under "OM OS".

KONFERENCEN

DANSIC15

DANSICs primære aktivitet er en årlig heldagskonference for mindst 300 ambitiøse studerende, samt højtprofilerede keynote speakers, paneldeltagere og workshopholdere. Konceptet er særligt inspireret af lignende konferencer på Harvard Kennedy School, Columbia Business School, Oxford og INSEAD.

På konferencen, DANSIC15, inviterer vi ikke de 300 studerende blot som deltagere, men som aktører. Fokus for årets konference er ikke alene at tale om samfundsudfordringerne – på DANSIC15 vil vi gøre det muligt at handle på dem. Glæd dig til en interaktiv heldagskonference, hvor du vil opleve, at social innovation er noget, du kan gøre.

Vi vil I år fokusere på at skabe social innovative løsninger til én specifik problemstilling. Hvad sker der, når vi går sammen og lægger fokus et sted?

DANSIC15 vil finde sted i marts 2015 og deltagelse er gratis for studerende. Hold dig opdateret her på siden, hvor vi løbende vil lægge information op om både programmet og tilmelding.

For at sikre at konferencen bliver af højeste kvalitet, bistås DANSIC af et Advisory Board af førende enkeltpersoner og organisationer inden for social innovation. Se mere lige herunder.

Advisory board

Henrik Skovby

Henrik Skovby

Executive Chairman, Dalberg

Henrik Skovby er Executive Chairman og medstifter af Dalberg. Henriks hovedopgave er at videreudvikle Dalberg gennem virksomhedsstrategi og organisationsreformer. Han har ledt en lang række institutionelle reviews i udviklingssektoren og har været involveret i lanceringen af adskillige globale kommissioner og ledelsesinitiativer.

“I 1950’erne og 1960’erne var Danmark foregangsland for social innovation. Kvindernes stigende deltagelse på arbejdsmarkedet gjorde, at vi skulle bygge en lang række nye offentlige institutioner, til at overtage typiske kernefunktioner indenfor familien. I dag er udfordringerne og mulighederne helt anderledes end dengang. Globalisering gør, at vi for det første er nødt til endnu engang at nytænke vores samfundsmodel gennem social innovation. For det andet giver globaliseringen danske virksomheder helt nye muligheder for at servicere markeder, der efterspørger sociale og grønne løsninger. DANSIC-konferencen er et glimrende initiativ, der vil give deltagerne et indblik i hvilken slags virksomheder, der bedst vil levere social innovation og de interessante udviklinger der allerede er indenfor dette felt i andre lande.”

 

Jesper Møller

Jesper Møller

Fhv. formand, Dansk Industri

Jesper Møller er tidligere administrerende direktør i Toms Gruppen A/S og forhenværende formand for DI Organisation for Erhvervslivet. Han har erhvervserfaring fra ISS, Coca-Cola, Nestlé, Q8, BP og Rambøll. Jesper er uddannet cand.merc. fra CBS.

“Jeg har siden 1999 været inspireret af FN’s Global Compact og været en varm fortaler for, at virksomheder som en del af deres drift, søger mulighederne for at støtte op om FN’s millennium goals. Jeg tror på, at frivilligt samarbejde mellem virksomheder, NGO’er og offentlige institutioner kan fremskynde løsninger på mange af de store sociale og klimamæssige problemer der udestår. I Toms ser vi det som en del af vores mission løbende at skabe sociale og miljømæssige forbedringer i forsyningskæden. Vi ved, at det giver mere mening i det daglige arbejde for mange af vores medarbejdere. Jeg håber, at DANSIC kan inspirere unge studerende til at interessere sig for social innovation således, at de senere kan indgå i progressive virksomheders arbejde med feltet.”

Anne Kjær Skovgaard

Anne Kjær Skovgaard

Projektchef, Mandag Morgen Velfærd

Anne Kjær Skovgaard er senioranalytiker og projektleder i Mandag Morgen. Her arbejder hun med velfærdsinnovation som gennemgående tema i alle projekter. Hun er cand.scient.pol med speciale i socialt iværksætteri fra Københavns Universitet og har som en del af sin uddannelse læst på University of Surrey og London School of Economics.

“Der er ingen tvivl om, at behovet for nye løsninger på sociale problemer, er massivt. Mange af de løsninger skal findes i overlappet mellem den offentlige, den private og den tredje sektor. Det er her, vi møder de sociale iværksættere, der skaber bæredygtige succeser, på det sociale område. Dem skal vi have flere af, og det er den udvikling, jeg håber, DANSIC kan være med til at skabe.”

Steffen Thybo Drostgaard

Steffen Thybo Drostgaard

Konsulent, Dalberg

Som DANSIC’s stiftende formand tæller Steffen Thybo Møller som en af de centrale drivkræfter bag bevægelsen af sociale innovatører i Danmark. I dag arbejder Steffen som konsulent i Dalberg med fokus på social innovation og offentlig-privat-partnerskaber. Steffen har tidligere arbejdet for Uddannelsesministeriet, Udenrigsministeriet og FN. Han har modtaget Crown Prince Frederik Funds legat til et studieår på Harvard Kennedy School. Han er cand.scient.pol fra Københavns Universitet med studieophold på Sciences Po Paris og Århus Handelshøjskole.

“DANSIC er skabt for at støtte den globale bevægelse af sociale entreprenører og ambitiøse studerende, der tør tænke visionært, arbejde på tværs, smøge ærmerne op og gøre en forskel. Mit studieår på Harvard tydeliggjorde det enorme potentiale studenterdrevne pitch-konkurrencer og kæmpekonferencer kan gøre for samfundet. Alene ud fra det drive, og den målrettede professionalisme DANSICs første 75 frivillige har vist, er jeg ikke ét sekund i tvivl om, at DANSIC realiserer visionen og skaber den mest inspirerende platform for social innovation i Danmark.”

Jørgen Rosted

Jørgen Rosted

Fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

Jørgen Rosted er tidligere udviklingsdirektør for FORA – en forsknings- og analyseenhed i Erhvervs- og Byggestyrelsen med fokus på innovationsmiljøer, den nye innovationstidsalder og betydningen af entrepreneurship. Jørgen Rosted har i mange år været aktiv i udviklingen af, og debatten om, fremtidens erhvervspolitik, vækst og innovation. Han har tidligere været departementschef i Erhvervsministeriet, departementschef i Ministeriet for Økonomisk Samordning og finansdirektør i  Finansministeriet.

“Den store drivkraft for virksomheder vil blive løsningen på globale og samfundsmæssige udfordringer. De virksomheder, der ikke forstår det, og ikke kommer med på vognen – de taber. Alle typer virksomheder må forstå det. Om 20 år er alt innovation, social innovation. Det er fantastisk vigtigt at få de studerende til at forstå dette, hvis de skal være morgendagens arbejdskraft.”

Anne Kroijer

Anne Kroijer

Direktør og stifter, OnFrontiers

Anne Kroijer er direktør og stifter af OnFrontiers, en virksomhed som forbinder organisationer til fagfolk i udviklingslande igennem research og via en database af screenede eksperter. Anne har arbejdet i Verdensbanken, investeringsbanken JPMorgan og social enterprises som Building Markets, MYC4 og Root Capital. Anne har en HA-IB fra CBS og en MPA fra Harvard Kennedy School.

“Nytænkning i samarbejde mellem den private og offentlige sektor kan åbne op for innovative markedsbaserede løsninger på nogle af verdens presserende udfordringer; såsom ren teknologi, et bæredygtigt landbrug, et sundhedssystem, der er til at betale, tilgængelige finansielle services og meget mere. DANSIC vil kunne udfordre status quo og skabe et forum, hvor virksomheder, NGO’er, fonde, repræsentanter fra det offentlige og studerende kan diskutere idéer til nye markedsmodeller og samarbejdsmåder.”

Frederik Nellemann

Frederik Nellemann

Senior Manager, Novozymes

Frederik Nellemann er Senior Manager i Novozymes. Han har tidligere været ansat i McKinsey & Company og senere på Harvard Business School, hvor han forskede i strategi inden for miljø og bæredygtighed. Han har en BSc i økonomi fra London School of Economics, MSc. i økonomi fra Universitat Pompeu Fabra samt en MBA fra Harvard Business School.

“De sociale og miljømæssige udfordringer som kloden står overfor kræver nytænkning. Her har privat kapital stor mulighed for at bidrage positivt, men det kræver nye forretningsmodeller. Om de så kommer eksternt fra nye virksomheder eller internt fra eksisterende virksomheder. Vi har brug for entreprenører med et brændende ønske om at løse store problemer men også evnen til at se de finansielle muligheder i løsningerne, så det kan gøres bæredygtigt. Mit håb er at DANSIC kan være med til at skabe en åben dialog, der kan inspirere flere unge studerende, til at se mulighederne i social innovation.”

Helene May Vibholt

Helene May Vibholt

Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen

Helene May Vibholt er kontorchef i Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, hvor hun arbejder med effektivisering af den offentlige sektor. Hun har tidligere været projektleder i McKinsey & Company og strategisk rådgiver i DONG Energy. Helene har en Master in Public Policy fra Harvard Kennedy School og en kandidatgrad i Statskundskab fra Aarhus Universitet.

”Den offentlige sektor er under pres – ikke bare her og nu som følge af finanskrisen, men strukturelt og varigt som følge af ændringer i befolkningssammensætningen, vores forventninger til livet og adfærd som borgere og brugere. Der er et åbenlyst behov for mod, passion og kreativitet i at finde på nye modeller – inden for og på tværs af de klassiske sektorgrænser – til at sikre vores fremtidige velfærd. Det kan DANSIC være med til at skabe.”

Lasse Zobel

Lasse Zobel

Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Lasse Zobel er medstifter af og forhenværende formand for DANSIC og arbejder i dag som advokatfuldmægtig hos Bruun & Hjejle. Lasse er Cand.jur fra Københavns Universitet og har under sit studie haft studieophold ved New York University School of Law.

”I dag står verden over for enorme udfordringer på både den sociale og den miljømæssige front, og skal problemerne løses, er det nødvendigt, at alle bidrager – gerne i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder. Inden for social innovation og socialt entreprenørskab er der et drevent fokus på at finde løsninger på samfundets udfordringer. På den internationale scene findes der allerede et utal af interessante løsningsmodeller, og det er derfor vigtigt med en organisation som DANSIC, der spiller en helt afgørende rolle, når det handler om at få inspireret mange til at engagere sig i social innovation og socialt iværksætteri i Danmark. Inspirationen kan hentes udefra, men mange løsninger må udvikles lokalt, og her spiller DANSIC som platform en betydelig rolle.”