Social Innovation

Social innovation

Nye løsninger på samfundets udfordringer

Social innovation handler om at finde nye langsigtede og bæredygtige løsninger på samfundets sociale og miljømæssige udfordringer. Disse løsninger skal være bedre end de allerede eksisterende løsninger. Det primære formål er at opnå en social og miljømæssig effekt, dog med øje for den økonomiske bundlinje. Den økonomiske bæredygtighed er en forudsætning for, at det innovative ikke bliver ved idéen, men får lov til at slå rod og få effekt.

Den tredobbelte bundlinje

Social innovation er ikke utopiske drømmescenarier eller naive forestillinger, men funktionelle modeller der eksisterer på markedsvilkår. Det kan eksempelvis komme til udtryk igennem socialøkonomiske virksomheder.Læs mere

DANSIC17 Reimagine Resources

Årets samfundsudfordring: Ressourceknaphed

DANSIC17 skal gøre op med den handlingslammelse, der opstår i mødet med den globale og komplekse udfordring: At vi forbruger mere, end kloden kan klare. Vi kan gøre en forskel som borgere, der aktivt indgår i udviklingen af nye løsninger, stiller krav og handler i fællesskab for at skabe et bæredygtigt samfund.

Starten på en bevægelse

Vi tror på, at initiativerne til de langvarige løsninger starter hos de unge, som skal overtage morgendagens samfund. Derfor vil DANSIC17 skabe en bevægelse blandt Danmarks kollegier, der udforsker fællesskabets muligheder for en bæredygtig ressourceanvendelse. Det gør vi i samarbejde med kollegianerne, virksomheder, offentlige institutioner og studerende, der i fællesskab skal skabe nye løsninger på udfordringen; ressourceknaphed.Læs mere

IMPACT

IMPACT er et forløb på tre dage fordelt over tre måneder, hvor 30 studerende mødes og sammen udvikler løsninger på de problemstillinger, fremtidens samfund byder på – og særligt fremtidens kollegie.

I løbet af de tre dage vil de studerende blive præsenteret for udfordringer inden for ressourcespild og møde eksperter, sociale entreprenører og forskere, som kan inspirere og give redskaber til at arbejde innovativt med udfordringerne. Herefter vil de studerende selv få muligheden for at udvikle de koncepter, som skal danne grobund for en bevægelse blandt Danmarks kollegier, der udforsker fællesskabets muligheder mod bæredygtig ressourceanvendelse. Læs mere

De tre IMPACT-dage vil foregå:

  • IMPACT #1 d. 07/12/2016 fra kl. 14-19.30
  • IMPACT #2 d. 18/01/2017 fra kl. 14-19.30
  • IMPACT #3 d. 08/02/2017 fra kl. 14-19.30

Program for IMPACT#1 kan findes her.

Program for IMPACT#2 kan findes her.

Tilmelding til IMPACT er lukket. 

PLAYGROUND

PLAYGROUND er lige netop dét, som ordet betyder - en legeplads for enhver, der i fællesskab ønsker at handle på ressourcespild. Det bliver den dag, hvor DANSIC inviterer alle, der har interesse i at skabe et bæredygtigt samfund til at deltage i omdannelse af ét københavnsk kollegie. Således bliver PLAYGROUND et pilotprojekt i årets vision om at starte en bevægelse blandt Danmarks kollegier, der undersøger fællesskabets muligheder for bæredygtig ressourceanvendelse.

Dagen bliver et testlaboratorium for koncepterne udviklet på IMPACT, og det er her, deltagerne kan søge inspiration til selv at gå hjem og handle. 

Et bæredygtigt samfund

PLAYGROUND består af inspirationstaler, hvor ressourcespild og social innovation sættes i centrum, af testrum, der arbejder og videreudvikler på allerede eksisterende løsninger og af labs, hvor deltagerne kan realisere deres egne bud på bæredygtige løsninger der alle er bygget op omkring fælleskaber. Læs mere

 

TOOL

TOOL er en formidling af konceptet bag IMPACT. TOOL skal sikre, at bevægelsen blandt danske kollegier ikke stopper ved pilotprojektet med PLAYGROUND, men udvikler sig, og kan skaleres og løsningerne adopteres af og tilpasses til alle danske kollegier. For selvom DANSIC kun sætter ét pilotprojekt i søen, tror vi på, at denne proces kan generere værdi for alle danske kollegier - ja, for hele samfundet. 

Fra status quo til status pro

TOOL leverer en pakkeløsning, der er let tilgængelig, kan foldes ud og handles på, så ethvert kollegie kan ændre deres status quo til status pro. På denne måde skal TOOL sikre, at de processer og løsninger der skabes i løbet af DANSIC17 ikke lukker sig om sig selv, men udbredes og gøres relevant for alle kollegier. 

 

DANSIC17 Reimagine Resources

NYHEDER

DSC_0019_rettet-02-01

EN DAG DEDIKERET TIL FÆLLESSKABET

  34 studerende mødte op på Republikken med nysgerrigheden og troen på, at fællesskabet kan skabe en bæredygtig bevægelse blandt Danmarks kollegier. Derfor har de valgt at investere tid og energi i innovationsforløbet IMPACT. En dag, hvor en helt særlig […]

DANSIC16 på Docken

Invitation: DANSIC16 Work Life Lab

Torsdag den 17. marts 2016 samles over 300 engagerede og motiverede deltagere på Docken i København til DANSIC16 Work Life Lab – Danmarks største studenterdrevne konference om social innovation. Her er der lagt op til en dag med fokus på, […]

Det er ambitionen der driver værket2

Det er ambitionerne, der driver værket

I begyndelsen af November stod jeg på talerstolen på V&A Waterfront i et af de mest polerede områder i Cape Town, og holdt tale foran en kronprins, en dansk og en sydafrikansk minister, to nordiske ambassadører – og ikke mindst […]

Se alle vores nyheder

Om os

Vision

DANSIC’s vision er at skabe et samfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. For at opnå dette ønsker DANSIC at skabe en bevægelse i samfundet, hvor alle borgere gøres bevidste om de positive forandringer, som social innovation bringer med sig.

Mission

DANSIC’s mission er at skabe en platform for social innovation og socialt iværksætteri i Danmark. Vi ønsker at inspirere til en fremkomst af nye produkter, ydelser, organisations- og forretningsmodeller, der målrettet arbejder for at løse samfundets udfordringer.

Motivation

Steffen Thybo Drostgaard og Lasse Zobel stiftede DANSIC d. 22. juli 2011. Motivationen bag DANSIC var, at imødekomme behovet for en ambitiøs og tværfaglig platform, der udforsker mulighederne og udfordringer inden for social innovation og social entreprenørskab i Danmark.

Struktur

DANSIC nulstilles hvert år med en ny bestyrelse og et nyt team af frivillige. Det gør vi for at sikre et højt innovationsniveau. Målet er således, at vores årlige events om social innovation forbliver inspirerende, udfordrende og relevante for morgendagens samfund. 

Partnerskaber

DANSIC samarbejder med en lang række selvstændige, virksomheder og organisationer, som hjælper os med at realisere vores ambitioner. Hvis du vil høre mere om muligheden for at samarbejde, kontakt vores formand Malte Hertz Jansen: malte.hj@dansic.org

DANSIC Alumni

DANSIC Alumni har til formål at styrke det sociale og professionelle fællesskab og bidrage til medlemmernes karrieremæssige og faglige udvikling. Foreningen er for tidligere frivillige i DANSIC. Hvert år afholdes et eksklusivt forårsarrangement og en julefrokost. 
Kontakt DANSIC Alumni på alumni@dansic.org

Tidligere konferencer

tidligerekonferencer
DANSIC15 (2)
tidligerekonferencer14

Frivillige

Vi er en gruppe tværfaglige og ambitiøse studerende, som allesammen er interesserede i, hvordan vi kan forandre samfundet, og løse nogle af de fælles udfordringer vi har.
Malte Hertz Jansen, formand for DANSIC
Teamet bag DANSIC udgøres af en bestyrelse på tre personer, dertil kommer kernen af 8 projektledende directors
og ca. 30 øvrige frivillige, der arbejder målrettet med forskellige ansvarsområder.
Malte Hertz Jansen
Ane N. Bertelsen
Næstformand
Line Schierup
Næstformand
Nana Fernanda Nielsen
Human Resources Director
Merve Durmaz
Human Resources Crew
Christine J. Vergara
Human Resources Crew
Mia Grønne Mortensen
Human Resources Crew
Jacob Vinding Frederiksen
Partnership Director
Kamal Aghayev
Partnership Crew
Christopher Macias Escalona
Cecilie Marie Østerkryger
Partnership Crew
Nikolai Lillebrande
Finance Director
Simon Svankjær Morel
Innovation Design Director
Jon Rantzau Harne
Innovation Design Crew
Mikkel Munksgaard Andersen
Innovation Design Crew
Leyla Hazal Onurlo
Innovation Design Crew
Louise K. Lauritsen
Innovation Design Crew
Lea Møller Svendsen
Program Director
Mads Ejsing
Program Crew
Jeppe Seidenfaden
Anne M. B. Rasmussen
Program Crew
Nanna Jo Poulsen
Amanda Uetea Hald
Event Director
Emilie Katrine Baagøe
Sofie Wedum Withagen
Martin Ohrt Christensen
Lærke Sommerlund
Community Director
Emilia Moth
Community Crew
Maria Piil Sørensen
Community Crew
Mia Hornsyld
Community Crew

Advisory board

Steffen Thybo Drostgaard

Steffen Thybo Drostgaard

Business Development Manager, Nordic Development Corporation
“DANSIC er skabt for at støtte den globale bevægelse af sociale entreprenører og ambitiøse studerende, der tør tænke visionært, arbejde på tværs, smøge ærmerne op og gøre en forskel.”

Læs mere

Lasse Zobel

Lasse Zobel

Konsulent, McKinsey & Company

”I dag står verden over for enorme udfordringer på både den sociale og den miljømæssige front, og skal problemerne løses, er det nødvendigt, at alle bidrager – gerne i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.”

Læs mere

Anne Kjær Skovgaard

Anne Kjær Skovgaard

Udviklingschef, Den Sociale Kapitalfond

“Der er ingen tvivl om, at behovet for nye løsninger på sociale problemer, er massivt. Mange af de løsninger skal findes i overlappet mellem den offentlige, den private og den tredje sektor.”

Læs mere
Helene May Vibholt

Helene May Vibholt

Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen

”Der er et åbenlyst behov for mod, passion og kreativitet i at finde på nye modeller – inden for og på tværs af de klassiske sektorgrænser – til at sikre vores fremtidige velfærd. Det kan DANSIC være med til at skabe.”

Læs mere
Jørgen Rosted

Jørgen Rosted

Fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

“Om 20 år er alt innovation, social innovation. Det er fantastisk vigtigt at få de studerende til at forstå dette, hvis de skal være morgendagens arbejdskraft.”

Læs mere

 

Simona Maschi

Simona Maschi

Direktør og medstifter, CIID

Simona Maschi er direktør og medstifter i Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, som indbefatter en rådgivningsvirksomhed, et uddannelsesprogram og et forskningscenter.

Læs mere
Anne Krøijer

Anne Krøijer

Direktør og stifter, OnFrontiers

“DANSIC vil kunne udfordre status quo og skabe et forum, hvor virksomheder, NGO’er, fonde, repræsentanter fra det offentlige og studerende kan diskutere idéer til nye markedsmodeller og samarbejdsmåder.”

Læs mere
Frederik Nellemann

Frederik Nellemann

Senior Manager, Novozymes

“Mit håb er at DANSIC kan være med til at skabe en åben dialog, der kan inspirere flere unge studerende, til at se mulighederne i social innovation.”

Læs mere

 

Jesper Møller

Jesper Møller

Næstformand, Industriens Fond

“Jeg håber, at DANSIC kan inspirere unge studerende til at interessere sig for social innovation således, at de senere kan indgå i progressive virksomheders arbejde med feltet.”

Læs mere

Henrik Skovby

Henrik Skovby

Executive Chairman, Dalberg

“DANSIC-konferencen er et glimrende initiativ, der vil give deltagerne et indblik i hvilken slags virksomheder, der bedst vil levere social innovation og de interessante udviklinger der allerede er indenfor dette felt i andre lande.”

Læs mere

 

Samarbejdspartnere