Om os

Generalforsamling

Lørdag d. 22. april kl. 11.00-15.00
SUND Hub, Nørre Allé 41, 2200 København N

Dagsorden:
 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Årsberetning fra Bestyrelsen
 6. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 7. Evaluering af DANSIC17
 8. Rettidigt indkomne forslag
 9. Valg af Bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Vision

DANSIC’s vision er at skabe et samfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. For at opnå dette ønsker DANSIC at skabe en bevægelse i samfundet, hvor alle borgere gøres bevidste om de positive forandringer, som social innovation bringer med sig.

Mission

DANSIC’s mission er at skabe en platform for social innovation og socialt iværksætteri i Danmark. Vi ønsker at inspirere til en fremkomst af nye produkter, ydelser, organisations- og forretningsmodeller, der målrettet arbejder for at løse samfundets udfordringer.

Motivation

Steffen Thybo Drostgaard og Lasse Zobel stiftede DANSIC d. 22. juli 2011. Motivationen bag DANSIC var, at imødekomme behovet for en ambitiøs og tværfaglig platform, der udforsker mulighederne og udfordringer inden for social innovation og social entreprenørskab i Danmark.

Struktur

DANSIC nulstilles hvert år med en ny bestyrelse og et nyt team af frivillige. Det gør vi for at sikre et højt innovationsniveau. Målet er således, at vores årlige events om social innovation forbliver inspirerende, udfordrende og relevante for morgendagens samfund. 

DANSIC Alumni

DANSIC Alumni har til formål at styrke det sociale og professionelle fællesskab og bidrage til medlemmernes karrieremæssige og faglige udvikling. Foreningen er for tidligere frivillige i DANSIC. Hvert år afholdes et eksklusivt forårsarrangement og en julefrokost. 
Kontakt DANSIC Alumni på alumni@dansic.org

Social Innovation

Social innovation

Nye løsninger på samfundets udfordringer

Social innovation handler om at finde nye langsigtede og bæredygtige løsninger på samfundets sociale og miljømæssige udfordringer. Disse løsninger skal være bedre end de allerede eksisterende løsninger. Det primære formål er at opnå en social og miljømæssig effekt, dog med øje for den økonomiske bundlinje. Den økonomiske bæredygtighed er en forudsætning for, at det innovative ikke bliver ved idéen, men får lov til at slå rod og få effekt.

Den tredobbelte bundlinje

Social innovation er ikke utopiske drømmescenarier eller naive forestillinger, men funktionelle modeller der eksisterer på markedsvilkår. Det kan eksempelvis komme til udtryk igennem socialøkonomiske virksomheder. En socialøkonomisk virksomhed sætter mennesker før profit og formål før fortjeneste. Det er således den tredobbelte bundlinje, der er det bærende element – det vil sige den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. Læs mere

DANSIC17 Reimagine Resources

Årets samfundsudfordring: Ressourceknaphed

Et øget forbrug og en voksende befolkning sætter verdens ressourcer under pres. Det er en udfordring, der har radikale konsekvenser for mennesker, økonomi og miljø. Kan vi forestille os nye måder at bruge vores knappe ressourcer på?

DANSIC17 skal gøre op med den handlingslammelse, som almindelige borgere oplever i mødet med den globale og komplekse udfordring: At vi forbruger mere, end kloden kan klare. Vi kan gøre en forskel som borgere, der aktivt indgår i udviklingen af nye løsninger, stiller krav og handler i fællesskab for at skabe et bæredygtigt samfund.

En bevægelse blandt Danmarks kollegier

Vi tror på, at initiativerne til de langvarige løsninger starter hos de unge, som skal overtage morgendagens samfund. Derfor vil DANSIC17 skabe en bevægelse blandt Danmarks kollegier, der udforsker fællesskabets muligheder for en bæredygtig brug af ressourcer.Læs mere

Tidligere konferencer

NYHEDER

SUSTAINABILITY IN A STUDENT BAR

CONFERENCE — From the fear of global warming to eating insects, this event had it all. DANSIC conference “Reimagine Resources: PLAYGROUND” was an event for networking, intellectual inspiration and moderate thrills.  I am standing in front of a huge red-brick building. Human-size, […]

Kaotisk legeplads skal kickstarte kollegie-innovation

En ny bevægelse for bæredygtig brug af ressourcer vil motivere de unge på kollegierne til at engagere sig i bæredygtig omstilling. I slutningen af marts kickstartes bevægelsen med et stort event for alle. CO2-kvoter og bæredygtig omstilling kan føles langt […]

Ny bevægelse for bæredygtig brug af ressourcer

På PLAYGROUND bliver 1.000 mennesker stillet over for udfordringen at gentænke, hvordan ressourcer kan bruges bæredygtigt i et fællesskab. I løbet af en enkelt dag bliver Egmont Kollegiet omdannet til Danmarks største legeplads for bæredygtighed. Den 25. marts 2017 kl. […]

Se alle vores nyheder

Frivillige

Vi er en gruppe tværfaglige og ambitiøse studerende, som allesammen er interesserede i, hvordan vi kan forandre samfundet, og løse nogle af de fælles udfordringer vi har.
Malte Hertz Jansen, formand for DANSIC
Teamet bag DANSIC udgøres af en bestyrelse på tre personer, dertil kommer kernen af 8 projektledende directors
og ca. 30 øvrige frivillige, der arbejder målrettet med forskellige ansvarsområder.
Malte Hertz Jansen
Ane N. Bertelsen
Næstformand
Line Schierup
Næstformand
Nana Fernanda Nielsen
Human Resources Director
Merve Durmaz
Human Resources Crew
Christine J. Vergara
Human Resources Crew
Mia Grønne Mortensen
Human Resources Crew
Jacob Vinding Frederiksen
Partnership Director
Kamal Aghayev
Partnership Crew
Christopher Macias Escalona
Cecilie Marie Østerkryger
Partnership Crew
Nikolai Lillebrande
Finance Director
Simon Svankjær Morel
Innovation Design Director
Jon Rantzau Harne
Innovation Design Crew
Mikkel Munksgaard Andersen
Innovation Design Crew
Leyla Hazal Onurlo
Innovation Design Crew
Lea Møller Svendsen
Program Director
Mads Ejsing
Program Crew
Jeppe Seidenfaden
Anne M. B. Rasmussen
Program Crew
Nanna Jo Poulsen
Amanda Uetea Hald
Event Director
Emilie Katrine Baagøe
Sofie Wedum Withagen
Martin Ohrt Christensen
Lærke Sommerlund
Community Director
Emilia Moth
Community Crew
Mia Hornsyld
Community Crew

Advisory board

Steffen Thybo Drostgaard

Steffen Thybo Drostgaard

Business Development Manager, Nordic Development Corporation
“DANSIC er skabt for at støtte den globale bevægelse af sociale entreprenører og ambitiøse studerende, der tør tænke visionært, arbejde på tværs, smøge ærmerne op og gøre en forskel.”

Læs mere

Lasse Zobel

Lasse Zobel

Associate, McKinsey & Company

”I dag står verden over for enorme udfordringer på både den sociale og den miljømæssige front, og skal problemerne løses, er det nødvendigt, at alle bidrager – gerne i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.”

Læs mere

Anne Kjær Skovgaard

Anne Kjær Skovgaard

Udviklingschef, Den Sociale Kapitalfond

“Der er ingen tvivl om, at behovet for nye løsninger på sociale problemer, er massivt. Mange af de løsninger skal findes i overlappet mellem den offentlige, den private og den tredje sektor.”

Læs mere
Jørgen Rosted

Jørgen Rosted

Fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

“Om 20 år er alt innovation, social innovation. Det er fantastisk vigtigt at få de studerende til at forstå dette, hvis de skal være morgendagens arbejdskraft.”

Læs mere

 

Simona Maschi

Simona Maschi

Direktør og medstifter, CIID

Simona Maschi er direktør og medstifter i Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, som indbefatter en rådgivningsvirksomhed, et uddannelsesprogram og et forskningscenter.

Læs mere
Anne Krøijer

Anne Krøijer

Direktør og stifter, OnFrontiers

“DANSIC vil kunne udfordre status quo og skabe et forum, hvor virksomheder, NGO’er, fonde, repræsentanter fra det offentlige og studerende kan diskutere idéer til nye markedsmodeller og samarbejdsmåder.”

Læs mere
Frederik Nellemann

Frederik Nellemann

Chief Product Officer, GoMore

“Mit håb er at DANSIC kan være med til at skabe en åben dialog, der kan inspirere flere unge studerende, til at se mulighederne i social innovation.”

Læs mere

 

Jesper Møller

Jesper Møller

Næstformand, Industriens Fond

“Jeg håber, at DANSIC kan inspirere unge studerende til at interessere sig for social innovation således, at de senere kan indgå i progressive virksomheders arbejde med feltet.”

Læs mere

Henrik Skovby

Henrik Skovby

Executive Chairman, Dalberg

“DANSIC-konferencen er et glimrende initiativ, der vil give deltagerne et indblik i hvilken slags virksomheder, der bedst vil levere social innovation og de interessante udviklinger der allerede er indenfor dette felt i andre lande.”

Læs mere

 

Samarbejdspartnere