Danish Social Innovation Club (DANSIC) er Danmarks største platform for social innovation. Vi er en frivillig non-profit almennyttig forening, der drives af ambitiøse studerende. Hver dag arbejder DANSIC på tværs af fagligheder for at inspirere til at løse samfundets største udfordringer igennem social innovation og socialt iværksætteri. Det gør vi for at skabe et samfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt.

Om os

Vision

DANSIC’s vision er at skabe et samfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. For at opnå dette ønsker DANSIC at skabe en bevægelse i samfundet, hvor alle borgere gøres bevidste om de positive forandringer, som social innovation bringer med sig.

Mission

DANSIC’s mission er at skabe en platform for social innovation og socialt iværksætteri i Danmark. Vi ønsker at inspirere til en fremkomst af nye produkter, ydelser, organisations- og forretningsmodeller, der målrettet arbejder for at løse samfundets udfordringer.

Ledige stillinger

Vil du være med til at sikre udviklingen af Danmarks største platform for social innovation? Vi søger nu nye frivillige til DANSIC. Klik ind på stillingsbeskrivelserne og læs nærmere.    

Motivation

Steffen Thybo Drostgaard og Lasse Zobel stiftede DANSIC d. 22. juli 2011. Motivationen bag DANSIC var, at imødekomme behovet for en ambitiøs og tværfaglig platform, der udforsker mulighederne og udfordringer inden for social innovation og social entreprenørskab i Danmark.

Partnerskaber

DANSIC samarbejder med en lang række selvstændige, virksomheder og organisationer, som hjælper os med at realisere vores ambitioner. Hvis du vil høre mere om muligheden for at samarbejde, kontakt vores formand Malte Hertz Jansen: malte.hj@dansic.org

DANSIC Alumni

DANSIC Alumni har til formål at styrke det sociale og professionelle fællesskab og bidrage til medlemmernes karrieremæssige og faglige udvikling. Foreningen er for tidligere frivillige i DANSIC. Hvert år afholdes et eksklusivt forårsarrangement og en julefrokost. 
Kontakt DANSIC Alumni på alumni@dansic.org

Konference om social innovation

Social innovation

Nye løsninger på samfundets udfordringer

Social innovation handler om at finde nye langsigtede og bæredygtige løsninger på samfundets sociale og miljømæssige udfordringer. Disse løsninger skal være bedre end de allerede eksisterende løsninger. Det primære formål er at opnå en social og miljømæssig effekt, dog med øje for den økonomiske bundlinje. Den økonomiske bæredygtighed er en forudsætning for, at det innovative ikke bliver ved idéen, men får lov til at slå rod og få effekt.

Den tredobbelte bundlinje

Social innovation er ikke utopiske drømmescenarier eller naive forestillinger, men funktionelle modeller der eksisterer på markedsvilkår. Det kan eksempelvis komme til udtryk igennem socialøkonomiske virksomheder.Læs mere

DANSIC16 Work Life Lab

Hvert år sætter DANSIC fokus på en konkret samfundsudfordring, og hvordan man med social innovation som løftestang kan løse den. DANSIC byggede i år DANSIC16-konferencen op omkring stress. Vi ser i dag en udvikling i samfundet, hvor flere og flere går ned med stress. I Danmark betyder det helt konkret, at der hver dag er 35.000 personer, som er sygemeldt med stress.

Det arbejdsmarked og arbejdsliv vi som studerende står til at skulle træde ud i, er mere end nogensinde før præget af konkurrence, et stigende forventningspres og øget krav til robusthed. Det fører til udbrændthed, langtidssygemeldinger og følgelidelser som depression og angst.

Hvordan kan vi gennem social innovation generere nye løsninger på stress-problematikken?

DANSIC16-konferencen blev afholdt i samarbejde med vores partnere LO, Dong Energy, Deloitte og NCC.

Tidligere konferencer

tidligerekonferencer
DANSIC15 (2)
tidligerekonferencer14

Nyheder

DANSIC16 på Docken

Invitation: DANSIC16 Work Life Lab

Torsdag den 17. marts 2016 samles over 300 engagerede og motiverede deltagere på Docken i København til DANSIC16 Work Life Lab – Danmarks største studenterdrevne konference om social innovation. Her er der lagt op til en dag med fokus på, […]

Det er ambitionen der driver værket2

Det er ambitionerne, der driver værket

I begyndelsen af November stod jeg på talerstolen på V&A Waterfront i et af de mest polerede områder i Cape Town, og holdt tale foran en kronprins, en dansk og en sydafrikansk minister, to nordiske ambassadører – og ikke mindst […]

Stresskatapulten1

Stresskatapulten skød stress på dagsordenen

Hvordan forebygges stress? Hvem har ansvaret for bekæmpelse af dette sociale problem – dig, din arbejdsgiver eller politikerne? I oktober blev stressdebatten skudt af den studenterdrevne non-profit organisation Danish Social Innovation Club (DANSIC). Tirsdag den 27. oktober 2015 deltog 15 […]

Se alle vores nyheder

Frivillige

Vi er en gruppe tværfaglige og ambitiøse studerende, som allesammen er interesserede i, hvordan vi kan forandre samfundet, og løse nogle af de fælles udfordringer vi har.
Malte Hertz Jansen, formand for DANSIC
Teamet bag DANSIC udgøres af en bestyrelse på tre personer, dertil kommer kernen af 8 projektledende directors
og ca. 30 øvrige frivillige, der arbejder målrettet med forskellige ansvarsområder.
DANSIC17
Malte Hertz Jansen
Ane N. Bertelsen
Næstformand
Line Schierup
Næstformand
Nana Fernanda Nielsen
Human Resources Director
Merve Durmaz
Human Resources Crew
Christine J. Vergara
Human Resources Crew
Mia Grønne Mortensen
Human Resources Crew
Jacob Vinding Frederiksen
Partnership Director
Kamal Aghayev
Partnership Crew
Cecilie Marie Østerkryger
Partnership Crew
Nikolai Lillebrande
Finance Director
Simon Svankjær Morel
Innovation Design Director
Jon Rantzau Harne
Innovation Design Crew
Mikkel Munksgaard Andersen
Innovation Design Crew
Leyla Hazal Onurlo
Innovation Design Crew
Louise K. Lauritsen
Innovation Design Crew
Lea Møller Svendsen
Program Director
Mads Ejsing
Program Crew
Jeppe Seidenfaden
Anne M. B. Rasmussen
Program Crew
Emilie Katrine Baagøe
Nanna Jo Poulsen
Maria Wung-Sung
Creative Crew
Lærke Sommerlund
Community Director
Emilia Moth
Community Crew
Maria Piil Sørensen
Community Crew
Mia Hornsyld
Community Crew

Advisory board

Steffen Thybo Drostgaard

Steffen Thybo Drostgaard

Business Development Manager, Nordic Development Corporation
“DANSIC er skabt for at støtte den globale bevægelse af sociale entreprenører og ambitiøse studerende, der tør tænke visionært, arbejde på tværs, smøge ærmerne op og gøre en forskel.”

Læs mere

Lasse Zobel

Lasse Zobel

Konsulent, McKinsey & Company

”I dag står verden over for enorme udfordringer på både den sociale og den miljømæssige front, og skal problemerne løses, er det nødvendigt, at alle bidrager – gerne i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.”

Læs mere

Anne Kjær Skovgaard

Anne Kjær Skovgaard

Udviklingschef, Den Sociale Kapitalfond

“Der er ingen tvivl om, at behovet for nye løsninger på sociale problemer, er massivt. Mange af de løsninger skal findes i overlappet mellem den offentlige, den private og den tredje sektor.”

Læs mere
Helene May Vibholt

Helene May Vibholt

Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen

”Der er et åbenlyst behov for mod, passion og kreativitet i at finde på nye modeller – inden for og på tværs af de klassiske sektorgrænser – til at sikre vores fremtidige velfærd. Det kan DANSIC være med til at skabe.”

Læs mere
Jørgen Rosted

Jørgen Rosted

Fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

“Om 20 år er alt innovation, social innovation. Det er fantastisk vigtigt at få de studerende til at forstå dette, hvis de skal være morgendagens arbejdskraft.”

Læs mere

 

Simona Maschi

Simona Maschi

Direktør og medstifter, CIID

Simona Maschi er direktør og medstifter i Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, som indbefatter en rådgivningsvirksomhed, et uddannelsesprogram og et forskningscenter.

Læs mere
Anne Krøijer

Anne Krøijer

Direktør og stifter, OnFrontiers

“DANSIC vil kunne udfordre status quo og skabe et forum, hvor virksomheder, NGO’er, fonde, repræsentanter fra det offentlige og studerende kan diskutere idéer til nye markedsmodeller og samarbejdsmåder.”

Læs mere
Frederik Nellemann

Frederik Nellemann

Senior Manager, Novozymes

“Mit håb er at DANSIC kan være med til at skabe en åben dialog, der kan inspirere flere unge studerende, til at se mulighederne i social innovation.”

Læs mere

 

Jesper Møller

Jesper Møller

Næstformand, Industriens Fond

“Jeg håber, at DANSIC kan inspirere unge studerende til at interessere sig for social innovation således, at de senere kan indgå i progressive virksomheders arbejde med feltet.”

Læs mere

Henrik Skovby

Henrik Skovby

Executive Chairman, Dalberg

“DANSIC-konferencen er et glimrende initiativ, der vil give deltagerne et indblik i hvilken slags virksomheder, der bedst vil levere social innovation og de interessante udviklinger der allerede er indenfor dette felt i andre lande.”

Læs mere

 

Samarbejdspartnere