DANSIC

Hos Danish Social Innovation Club (DANSIC) ønsker vi et samfund der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Vi mener, at der i Danmark er behov for at udbrede viden om og kendskab til social innovation - og derfor er vores mission at inspirere til social innovation og opstart af socialøkonomiske virksomheder, der kan medvirke til at løse samfundets problemer. Med andre ord vil vi skabe en bevægelse i samfundet, hvor vi alle bliver mere bevidste om det potentiale for positive forandringer, som social innovation og socialt entreprenørskab bidrager til. Hvert år laver DANSIC en konference, der på forskellige måder sætter fokus på social innovation.

Om os

Vision

DANSIC’s vision er at skabe et samfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. For at opnå dette ønsker DANSIC at skabe en bevægelse i samfundet, hvor alle borgere gøres bevidste om de positive forandringer, som social innovation bringer med sig.

Mission

DANSIC’s mission er at skabe en platform for social innovation og socialt iværksætteri i Danmark. Vi ønsker at inspirere til en fremkomst af nye produkter, ydelser, organisations- og forretningsmodeller, der målrettet arbejder for at løse samfundets udfordringer.

Motivation

Steffen Thybo Drostgaard og Lasse Zobel stiftede DANSIC d. 22. juli 2011. Motivationen bag DANSIC var, at imødekomme behovet for en ambitiøs og tværfaglig platform, der udforsker mulighederne og udfordringer inden for social innovation og social entreprenørskab i Danmark.

Struktur

DANSIC nulstilles hvert år med en ny bestyrelse og et nyt team af frivillige. Det gør vi for at sikre et højt innovationsniveau. Målet er således, at vores årlige events om social innovation forbliver inspirerende, udfordrende og relevante for morgendagens samfund. 

Partnerskaber

DANSIC samarbejder med en lang række selvstændige, virksomheder og organisationer, som hjælper os med at realisere vores ambitioner. Hvis du vil høre mere om muligheden for at samarbejde, kontakt vores director i Partnerships and Business Relations teamet, Julie Bjørvik Morvad: julie.bm@dansic.org   

DANSIC Alumni

DANSIC Alumni har til formål at styrke det sociale og professionelle fællesskab og bidrage til medlemmernes karrieremæssige og faglige udvikling. Foreningen er for tidligere frivillige i DANSIC. Hvert år afholdes et eksklusivt forårsarrangement og en julefrokost. 
Kontakt DANSIC Alumni på alumni@dansic.org

Social Innovation

DANSIC18

Årets tema

Hvert år sætter DANSIC fokus på en ny problemstilling i samfundet, og hvordan innovation kan skabe nye og bedre løsninger på netop dette område.
Årets tema sætter fokus på hvordan danske borgere med særlige behov og funktionsnedsættelser kan integreres bedre på arbejdsmarkedet og dermed i samfundet. Vi ønsker at lægge vægt på, hvordan man gennem social innovation og entreprenørskab kan øge denne integration – på tværs af både den private, offentlige og frivillige sektor.
Vi tror på, at en større inklusion af socialt udsatte borgere forstærker sammenhængskraften og solidariteten i samfundet.
I den Case Competition vi afholder I marts 2018 skal deltagerne derfor frembringe konkrete løsningsforslag til, hvordan mennesker med handicap kan integreres bedre på arbejdsmarkedet for dermed at skabe reelle og målbare forbedringer for målgruppen.

Vigtigheden af at få mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet

I Danmark har omtrent hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder et handicap – og hvor 80% af danskerne uden handicap er i arbejde, gælder dette kun for 50% af de med handicap.
Der er store gevinster at hente ved, at personer med handicap kommer i arbejde. For den enkelte bidrager det til forøget selvværd at være en del af fællesskabet på arbejdspladsen, ligesom man bidrager til samfundet på den ene eller anden måde.
Desuden er der et beskæftigelsespotentiale på ca. 59.000-82.000 personer, som kan trækkes ud af de passive ydelser som for eksempel førtidspension, kontanthjælp eller sygedagpenge, som 6 ud af 10 personer med handicap modtager.
Afhængigt af arbejdsdygtighed og jobtype kan der eksistere et økonomisk potentiale på mellem 65.000 og 135.000 kr. pr. person årligt for kommunerne og samfundet som helhed.

Social innovation

Nye løsninger på samfundets udfordringer

Social innovation handler om at finde nye langsigtede og bæredygtige løsninger på samfundets sociale og miljømæssige udfordringer. Disse løsninger skal være bedre end de allerede eksisterende løsninger. Det primære formål er at opnå en social og miljømæssig effekt, dog med øje for den økonomiske bundlinje. Den økonomiske bæredygtighed er en forudsætning for, at det innovative ikke bliver ved idéen, men får lov til at slå rod og få effekt.

Den tredobbelte bundlinje

Social innovation er ikke utopiske drømmescenarier eller naive forestillinger, men funktionelle modeller der eksisterer på markedsvilkår. Det kan eksempelvis komme til udtryk igennem socialøkonomiske virksomheder. En socialøkonomisk virksomhed sætter mennesker før profit og formål før fortjeneste. Det er således den tredobbelte bundlinje, der er det bærende element – det vil sige den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. 

Samarbejde på tværs

Vi skal skabe et bæredygtigt samfund sammen. Når et samfundsproblem imødekommes bedre end tidligere ved at arbejde på tværs af sektorer med inddragelse af ikke-offentlige aktører kan det kaldes socialt innovativt.

Social innovation kan tage mange former. Det kan være en virksomhed, der rummer arbejdspladser til folk i løntilskudsordninger, det kan også være et samarbejde mellem en privat virksomhed og en kommune om praktikforløb for socialt udsatte eller det kan være frivillige, der går sammen om at skabe et fixerum for misbrugere.[/read]

NYHEDER

Oliver Maxwell – om visionen med Bybi og fremtidens samfund

”Bybi handler ikke kun om at lave honning. Det handler om at udforske og udvikle en cirkulær økonomisk model, der kan forandre den måde vi lever på i byen” DANSIC mødtes med grundlægger og direktør for Bybi, Oliver Maxwell, til […]

DANSIC18 løber af stablen

  DANSIC18 er skudt i gang, og de frivillige hos DANSIC er i fuld sving med arbejde i relation til årets tema, der sætter fokus på, hvordan danske borgere med særlige behov og funktionsnedsættelse kan integreres bedre på arbejdsmarkedet og […]

SUSTAINABILITY IN A STUDENT BAR

CONFERENCE — From the fear of global warming to eating insects, this event had it all. DANSIC conference “Reimagine Resources: PLAYGROUND” was an event for networking, intellectual inspiration and moderate thrills.  I am standing in front of a huge red-brick building. Human-size, […]

Se alle vores nyheder

Advisory board

Steffen Thybo Drostgaard

Steffen Thybo Drostgaard

Business Development Manager, Nordic Development Corporation
“DANSIC er skabt for at støtte den globale bevægelse af sociale entreprenører og ambitiøse studerende, der tør tænke visionært, arbejde på tværs, smøge ærmerne op og gøre en forskel.”

Læs mere

Lasse Zobel

Lasse Zobel

Associate, McKinsey & Company

”I dag står verden over for enorme udfordringer på både den sociale og den miljømæssige front, og skal problemerne løses, er det nødvendigt, at alle bidrager – gerne i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.”

Læs mere

Anne Kjær Skovgaard

Anne Kjær Skovgaard

Udviklingschef, Den Sociale Kapitalfond

“Der er ingen tvivl om, at behovet for nye løsninger på sociale problemer, er massivt. Mange af de løsninger skal findes i overlappet mellem den offentlige, den private og den tredje sektor.”

Læs mere
Jørgen Rosted

Jørgen Rosted

Fhv. departementschef, Erhvervsministeriet

“Om 20 år er alt innovation, social innovation. Det er fantastisk vigtigt at få de studerende til at forstå dette, hvis de skal være morgendagens arbejdskraft.”

Læs mere

 

Simona Maschi

Simona Maschi

Direktør og medstifter, CIID

Simona Maschi er direktør og medstifter i Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, som indbefatter en rådgivningsvirksomhed, et uddannelsesprogram og et forskningscenter.

Læs mere
Anne Krøijer

Anne Krøijer

Direktør og stifter, OnFrontiers

“DANSIC vil kunne udfordre status quo og skabe et forum, hvor virksomheder, NGO’er, fonde, repræsentanter fra det offentlige og studerende kan diskutere idéer til nye markedsmodeller og samarbejdsmåder.”

Læs mere
Frederik Nellemann

Frederik Nellemann

Chief Product Officer, GoMore

“Mit håb er at DANSIC kan være med til at skabe en åben dialog, der kan inspirere flere unge studerende, til at se mulighederne i social innovation.”

Læs mere

 

Jesper Møller

Jesper Møller

Næstformand, Industriens Fond

“Jeg håber, at DANSIC kan inspirere unge studerende til at interessere sig for social innovation således, at de senere kan indgå i progressive virksomheders arbejde med feltet.”

Læs mere

Henrik Skovby

Henrik Skovby

Executive Chairman, Dalberg

“DANSIC-konferencen er et glimrende initiativ, der vil give deltagerne et indblik i hvilken slags virksomheder, der bedst vil levere social innovation og de interessante udviklinger der allerede er indenfor dette felt i andre lande.”

Læs mere

 

Frivillige

DANSIC består af ca. 30 ambitiøse frivillige fordelt på 6 forskellige crews samt en bestyrelse. Vores frivillige er rekrutteret på tværs af uddannelsesinstitutioner for at sikre en høj tværfaglighed og en unik faglig diversitet.
Mikkel Andersen
Charlotte Hagelskjær
Vice President
Daniel Egholm Hansen
Vice President
Julie Bjørvik Morvad
Partnerships and Business Relations
Marie Vestergaard Bjerre
Partnerships and Business Relations
Jonas Søndergaard
Partnerships and Business Relations
Pernille Larsen
Case and Content
Sofie Lau-Jeppesen
Case and Content
Susanne Noer
Case and Content
Shahrzad Ebrahimi
Ditte Philipsen
Case and Content
Stine Nørtoft
Case and Content
Katrine Møller
Rikke Møller Andersen
Mariam Turkzeban
Christina Christensen
Anne Sophie Bossen
Martin Ohrt Christensen
Patricia Frederiksen
Alexander Hofmann Frisch
Anne Clara Laugesen
Communication and Marketing
Natasja
Communication and Marketing
Silje Auflem Flølo
Communication and Marketing
Barbara Marstrand
Communication and Marketing
Nicolai Joacim Sørensen
Communication and Marketing
Valdemar Christensen
Communication and Marketing
Ditte Thomsen

Samarbejdspartnere

Tidligere konferencer